image101

Tầm nhìn

1. Mong muốn trở thành một Tập đoàn sản xuất – kinh doanh kết cấu thép phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam, vươn đến đẳng cấp quốc tế.
2. Tạo nên một thương hiệu quốc gia xứng tầm quốc tế và là niềm tự hào của người Việt Nam

Sứ mệnh

1. Đối với thị trường: Cung cấp giải pháp sáng tạo, hiệu quả và bền vững với giá trị vượt trội trong lĩnh vực thiết kế – sản xuất – thi công kết cấu thép toàn cầu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
2. Đối với cán bộ công nhân viên: Xây dựng và phát triển một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và có trách nhiệm với tất cả cán bộ công nhân viên cũng như toàn cộng đồng xung quanh, tạo ra một môi trường làm việc mà người lao động luôn được tôn trọng – đào tạo – truyền cảm hứng để phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mỗi người.
3. Đối với cổ đông và các đối tác: Cam kết là người đồng hành tốt nhất – trung thành với các cổ đông cũng như các đối tác, luôn tạo ra các giá trị gia tăng bền vững trên tinh thần hợp tác các bên đều có lợi (win – win).
4. Đối với cộng đồng – xã hội: Luôn có trách nhiệm chia sẻ hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước và thế giới tươi đẹp – công nghiệp hóa gắn kết với sản phẩm kết cấu thép của VGN Global.

Giá trị cốt lõi

1. Luôn lắng nghe & thấu hiểu khách hàng;
2. Liên tục đổi mới & tiên phong trong nghiên cứu và phát triển để các sản phẩm của VGN GLOBAL luôn thân thiện với môi trường và gia tăng năng lượng sạch cho thế giới;
3. Hướng tới đào tạo con người tinh hoa, sản xuất sản phẩm tinh hoa, góp phần làm tươi đẹp cuộc sống và xã hội;
4. Kinh doanh bền vững & có trách nhiệm với cộng đồng;
5. Coi trọng người lao động, xem người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, từ đó chú trọng đào tạo và luôn đoàn kết để tạo sức mạnh phát triển Công ty bền vững không ngừng

Phương châm

AN TOÀN – TIẾN ĐỘ – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẢ