1471597032880_30174

Tên công trình: Công trình nhà kho và sân đường nội bộ Công ty dược phẩm Amepro Usa.
Địa điểm: KCN xã Lạc Đạo – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên