IMG_3106

IMG_3069

Tên công trình: Công trình Ô mai Hồng Lam
Địa chỉ: KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội