IMG_1768

Tên công trình: Cung cấp nhân công tiếp nhận bê tông, cào cán xoa phẳng mặt nền bê tông máy đánh bóng có sika dự án DVMOTOR cho Công ty CP ALPHA
Địa chỉ: Lô E5 – Khu CN Đình Trám – Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang