1471595958688_30140

Tên công trình: D/án 3 nhà xưởng và sân đường nội bộ của Công ty TNHH SAMA Industries Vina
Địa điểm: Cụm công nghiệp Việt Tiến xã Việt Tiến huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang
Tổng diện tích thi công 15.000m2 (1,5ha)