1471595720428_30137

Tên công trình: Công trình Cải tạo nâng cấp nhà kho dược của Công ty Dược phẩm Hoa Linh
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Phùng – Đan Phượng – Hà Nội.
Quy mô: 1.500m2