IMG_2582

Tên công trình: San gạt, lu ủi hạ tầng kỹ thuật dự án Công ty CP Công nghiệp ALPHA
Địa chỉ: Lô E5 – Khu CN Đình Trám – Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang