16Th8/16

THI CÔNG CHỐNG THẤM NGƯỢC

Chống thấm ngược là phương pháp thi công chống thấm ngược hướng với nguồn gây thấm bằng cách tạo lớp màng chống thấm lên bề mặt bên trong.