Sơn epoxy là loại sơn cao cấp gồm hai phần chính là dung môi và phần đóng rắn