Phủ bóng và tăng cứng nền sàn là sản phẩm của việc sử dụng kết hợp các biện pháp vận hành máy đánh bóng tốc độ cao gắn Pad các đầu số và hóa chất hoàn thiện.