Cán bộ, nhân viên của VGN GLOBAL luôn tâm niệm hai chữ “Chất lượng” là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.