Tạo nhám cho các bề mặt bê tông có nhiều phương pháp tùy thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau như: phun bi (phục vụ cho việc làm sạch đồng thời tạo các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt sàn nhằm tăng khả năng bám dính của sơn Epoxy trên bề mặt)